Livsenergin Kristallhealing

Upplev en magisk och rogivande stund med kristallernas vibrerande frekvenser. Det är en holistisk behandlingsmetod som är djupt avslappnande och har hälsosamma effekter både vad gäller det fysiska, mentala & andliga planet. 

 Denna session fördjupar sig i att skapa en naturlig läkningsprocess för både fysiska kroppen, mentala/sinnet och den känslomässiga. Vi lever i ett samhälle fyllt av krav och stress och vi tappar då lätt oss själva, inre friden, glädjen och kärleken. Vi går alla igenom med och motgångar. Motgångar som kan orsaka obalans och blockeringar. Kristallhealing har visat sig vara mycket effektivt mot tex stressrelaterade problem, oro, ångest, depression och värk. Kristallerna hjälper till att frigöra blockeringar i livsenergins flöde och känslor, kristallerna hjälper till så att ting kommer upp till ytan för att läkas, vilket ger ny energi i livet. Du får kraft, mod och tillit att göra positiva förändringar i livet. Med kristaller stärker du kontakten med ditt högre jag och din intuition ökar. När vi väljer att lyssna på vår egen sanning, så uppstår en meningsfull tillvaro med ökat välbefinnande. 

 Shamaner världen över har använt kristaller och stenar i sin magi. När man arbetar med kristallterapi lyssnar man in vad mottagarens inre behöver och förmedlar. Varje sten och kristall har sin egen form och kraft. Detta sammanfattas och den rätta behandlingen ges. 

 Sessionen börjar med ett helande samtal för att få lite information om vad du önskar hjälp med under denna session, om de finns särskild avsikt eller om de är en lugn stund att ladda ny energi. Du kommer få ligga på en varm ametistbädd som ökar välbefinnande betydligt mer och som innehåller infrarött ljus. Den långsamma frisättningen av värme från stenarna stimulerar och får både sinne och kropp att slappa av. Varm stenterapi med infraröd värmemadrass mjukar upp spända muskler, lindrar smärta, och ger en avslappnande känsla samt ökar välbefinnandet. Avslappningen sprider sig genom vävnaderna, och reducerar stress. De säges också att ir värmemadras hjälper kroppen att detoxa, den förbättrar blod- och lymfcirkulationen som i sin tur skapar positiva effekter för hjärta och kärl. Den har även positiv effekt för hormonerna och humöret. En avstressad kropp och sinne kommer in i ett välbefinnande tillstånd, vilket skapar känsla av till frids, lycka och glädje 

 Bäddar in din i filt, leder in dig i ett meditativt tillstånd och sen placeras andra kristaller på din kropp, kristaller som väljs ut efter sessionens avsikt och universum visar att du behöver just då. Upplevelsen blir ett kristallbad fyllt med helande ljus som du får vara i en stund i stillhet och lugn.