Änglahealing & Vägledning

Upplev en djupare kontakt med änglarna som löser upp negativ energi, stadgad energi och blockeringar för att få ett friare flöde i sinnet, kroppen och själen. Sessionen är både mjuk men ändå djupgående. 

 Änglahealing skräddarsys efter dina behov och önskemål samt efter vad som kommer upp när vi börjar samtala. Passar både dig som har en avsikt och vill ha hjälp med något särskilt, och samt för dig som bara vill göra ett reningsbad och fylla på med nya härliga energier. Samt om att du upplever något fysiskt, mentalt, känslomässigt eller själsligt hinder, så hjälper änglarna oss att belysa detta och ta bort de som är jobbigt. Kan även när man står inför förändring i livet som man kan behöva göra en djupare rensning. 

 Änglahealing med en mer djupgående frekvens som löser upp ting som sitter djupt rotat ner och för att uppnå en djupare läkning och återhämning. 

 Denna änglahealing är en kraftfull och djupgående healing som kan sträcka sig över tid och rum, läka karma, trauman från tidigare liv, klippa energiband och frigöra blockeringar i den fysiska kroppen. 

 Denna änglahealing en komplett terapi, ett system som omfattar metoder för rengöring av icke balanserande energier i den fysiska, känslomässiga, mentala nivån, i tidigare liv, i den genetiska koden. Samt från våra förfäders negativa programmering och blockeringar i många olika dimensioner. 

 Min uppfattning av änglahealing är, trots att den är djupgående så är den lugn och harmonisk. Våran kropp, energikropp och karma får sig ett reningsbad som rensar bort blockeringar som vi både kan känna av, veta och dem som vi inte alltid ser eller inte alltid förstår att vi bär på. De hjälper oss att läka mer naturligt och få mer tillgång till våran egna livsenergi.

 I denna session som är ca 75min lång börjar vi med ett samtal innan vi går in i helandet med änglahealingens energi och sen avslutar vi med ett samtal igen för att stämma av upplevelsen av sessionen. Ingår även budskap och vägledning från änglarna