Angelic Reiki® & Vägledning

Angelic Reiki med vägledning är en healingmetod där healers blir en kanal till änglarna och arbetar direkt genom dem. Angelic reiki är en mycket vacker och mäktig upplevelse. Healing energin upplevs mjuk och harmonisk, ungefär som att vara på rosa moln fylld med kärlek. 

 Medial vägledningen som ingår i denna session visar om vart du står i livet just nu och vad som jobbas i dig och runt dig. Änglarna förmedlar dem budskap och vägledning som du behöver just nu för att röra dig framåt. Samt för att du ska finna mer balans och harmoni i ditt liv. 

 Angelic Reiki betyder Änglalik Reiki när man översätter, och de är med hjälp av änglarnas energi och magi som hjälper dig att komma mer i balans och att du får den läkning och återhämtning som du behöver. Angelic Reiki är även kraftfull healing som går väldigt djupt och frigör blockeringar samt frigör spänningar så att du kan åter få din livsenergi och komma i balans på alla plan. 

 Trauma, rädslor, stress och oförmåga att slappna av skapar blockeringar i kroppen. Det är viktigt att rensa bort så mycket som möjligt som stör energiflödet i kroppen. Stress i sig behöver inte vara skadligt om man inte utsätter sig ofta för negativ stress och inte återhämtar sig efteråt. Det är återhämtningen som är så viktig för att återställa balansen i kropp och sinne. Där är Angelic Reiki en fantastisk möjlighet att använda sig av för att få till baka en harmoniserad livsenergi. 

 Denna änglahealing är en kraftfull och djupgående healing som kan sträcka sig över tid och rum, läka karma, trauman från tidigare liv, klippa energiband och frigöra blockeringar i den fysiska kroppen. 

 Denna änglahealing en komplett terapi, ett system som omfattar metoder för rengöring av icke balanserande energier i den fysiska, känslomässiga, mentala nivån, i tidigare liv, i den genetiska koden. Samt från våra förfäders negativa programmering och blockeringar i många olika dimensioner. 

 Under sessionen använder jag också änglakristaller för att få en extra boost och effekt på din änglahealing under denna session med Angelic Reiki. Sessionen tar mellan 60-75min.

Boka Tid.

Angelic Reiki® 60-75min 777:-